תלמידים מספרים

חדשות
 

• לימוד במשאית לחיילים משוחררים על חשבון הפיקדון.